Close Icon

Choose your region


Ενίσχυση της αυτοαπασχόληση …

Ενίσχυση της αυτοαπασχόληση …

June 11, 2017
/ / /
Comments Closed

Απασχόληση πτυχιούχων.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Κατηγορία Δικαιούχων Α:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προϋπολογισμός:

5.000 € έως 25.000 € για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 € συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών:

Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)
Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εισοδηματικά κριτήρια
Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:
Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.
Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 €
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόνΟ ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής.

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής:

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017

2η περίδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

© 2022 Youth Entrepreneurship Club
Designed and Developed by iprovidenow
Follow us on