Γίνε ένας από εμάς

form volunteer-work-team2

Ο Youth Entrepreneurship Club είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να υποστηρίξει νέους ανθρώπους με ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, προθυμία για μάθηση και όρεξη για δουλειά. Έτσι, τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, τη δημιουργική σκέψη, τη γνώση, την κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και τη διαδικασία της δημιουργίας αξίας.

 

© 2017 Youth Entrepreneurship Club
Designed and Developed by iprovidenow
Follow us on